TRÓJKI KLASOWE 2015/2016
Kl. I Chrapek Edyta
Góźdź Weronika
Łybko Marzena
Kl. II Błanik Zdzisław
Nowak Agata
Śmieszek Jolanta
Kl. IV Przeczek Dorota
Recmaniuk – Paprota Dorota
Smierna Izabela
Kl. V Haratyk Ewa
Madejska Patrycja
Rozmus Jolanta
Kl. VI Długosz Paweł
Gawlik Iwona
Jaworska Anita