Świetlica szkolna
Na zajęcia świetlicowe uczęszcza codziennie ok. 20 uczniów, przede wszystkim z klas młodszych. Podczas tych zajęć dzieci mogą skorzystać z pomocy nauczyciela w odrabianiu zadania domowego. Często wykonują prace plastyczne różnymi technikami, korzystają z sali komputerowej, sali gimnastycznej, sali zabaw, a podczas ładnej pogody wychodzą na zajęcia do ogrodu szkolnego. Prace dzieci są eksponowane na holu szkolnym, na gazetkach ściennych oraz na gminnych konkursach.


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy