• Przewodniczący: p. Błanik Zdzisław
  • Zastępca przewodniczącego: p. Kobyłecka Ewelina
  • Sekretarz: p. Mączka Aleksandra
  • Skarbnik: p. Smierna Izabela
  • Członek: p. Chrapek Edyta
  • Członek: p. Madzia Hiacynta
  • Przewodniczący Błanik Zdzisław
  • Zastępca przewodniczącego Długosz Paweł
  • Sekretarz Przeczek Dorota
  • Skarbnik Rozmus Jolanta
  • Członek Chrapek Edyta