• Przewodniczący: p. Błanik Zdzisław
  • Zastępca przewodniczącego: p. Kobyłecka Ewelina
  • Sekretarz: p. Mączka Aleksandra
  • Skarbnik: p. Smierna Izabela
  • Członek: p. Chrapek Edyta
  • Członek: p. Madzia Hiacynta