• Przewodniczący Błanik Zdzisław
  • Zastępca przewodniczącego Długosz Paweł
  • Sekretarz Przeczek Dorota
  • Skarbnik Rozmus Jolanta
  • Członek Chrapek Edyta