Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady
na konto nr: 13 8113 1020 2002 0177 2780 0001
do dnia 15 – tego każdego miesiąca!


OBIADY-WPŁATY NA INDYWIDUALNE KONTA