Komisja rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. P. Stalmacha w Bażanowicach informuje, iż zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do szkoły zostały rozpatrzone pozytywnie i wszyscy kandydaci zostali przyjęci do szkoły.