Drukuj

„Matematyka  czas na TIK-a”

Organizacja i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauce matematyki i rozwijanie atrakcyjnych sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Doposażenie pracowni matematycznej. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych, wyzwalanie twórczej aktywności uczniów oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.

Zajęcia realizowane będą w 2 grupach

Grupa 1 dla uczniów klas 4 i 5 – 12 osób (1 godz. tygodniowo)

Grupa 2 dla uczniów klas 7 i 8  - 6 osób (1 godz. tygodniowo)

W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie”

René Thom

Żyjąc w obecnym świecie, w którym na co dzień – w życiu prywatnym i zawodowym – wykorzystuje się komputery, telefony komórkowe, oraz -tablety chcemy przygotować uczniów do samodzielnego, twórczego funkcjonowania w nowoczesnym świecie.

Projekt, który będziemy realizować ma poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki, oraz ukazywać ich zastosowanie w życiu. Zdobywając wiedzę uczniowie będą mieli możliwość dostrzec w matematyce coś ciekawego, co zachęci ich do nauki, do starań, aby więcej wiedzieć i umieć.

Elementem niezbędnym do realizacji zajęć jest wyposażenie szkoły w zestaw interaktywny (tablicę, projektor i laptop) oraz tablety, które uatrakcyjnią prowadzenie zajęć z matematyki. Wspomagają wyobraźnię, łączą funkcję edukacyjną z zabawą i tym samym stwarzają atrakcyjne środowisko pracy, angażują uczniów, co pozwala dłużej skupić ich uwagę.

Cele

Głównym celem projektu jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauce matematyki i rozwijanie atrakcyjnych sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego.

Cele ogólne:

Cele szczegółowe:

Uczeń:

Metody:

Formy realizacji:

Środki dydaktyczne - narzędzia TIK: