KOMISJA REWIZYJNA
Szkoły Podstawowej
im. Pawła Stalmacha
w Bażanowicach
Przewodniczący:Bożena Podżorska - Harwot
Zastępca przewodniczącego:Ewa Haratyk
członek:Jolanta Śmieszek