Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe16-29 stycznia 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna13-18 kwietnia 2017 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2016/2017
dzień 1• 31.X 2016 (poniedziałek)
dzień 2• 2.V 2017 (wtorek)
dzień 3• 16.VI 2017 (piątek)