KADRA NAUCZYCIELSKA
mgr Dorota Gaś
stanowisko: dyrektor
muzyka w klasie IV - VII
religia ewangelicka w klasie I - VII
kółko fletowe
mgr Elżbieta Beczała
stanowisko: nuczyciel
wychowawca klasy III
edukacja wczesnoszkolna w k lII. I
opiekun Szkolnego Koła TPD kółko teatralne
mgr Mariola Marszałek
stanowisko: nauczyciel
wychowawca klasy I
edukacja wczesnoszkolna w kl. I
chór szkolny
opiekun Szkolnego Koła PCK
mgr Sylwia Huczała
stanowisko: wychowawca
wychowawca klasy II
edukacja wczesnoszkolna w kl. II
opiekun Szkolnego Koła Turystycznego Ślimoczki
mgr Anna Dziedzic
stanowisko: nauczyciel
język polski w klasach IV - VI
biblioteka
logopeda
zajęcia techniczne w kl.IV - VI
mgr Małgorzata Cieślar
stanowisko: nuczyciel
religia katolicka w klasie I - VII
opiekun Szkolnego Koła Turystycznego Ślimoczki
mgr Robert Zając
stanowisko: nauczyciel
wychowanie fizyczne w klasie IV
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
SKS
mgr Jadwiga Pipień
stanowisko: nauczyciel
matematyka w klasie IV - VII
opiekun Spółdzielni Uczniowskiej Kefirek (sklepik)
mgr Martyna Bak
stanowisko: nauczyciel
historia w klasie IV - VII
pedagog szkolny
mgr Joanna Waliczek
stanowisko: nauczyciel
język angielski w klasie I - VII
kółko języka angielskiego