DOKUMENTY DO POBRANIA
STATUT 2015 POBIERZ
CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA 2014-2015 POBIERZ
PLAN PRACY SZKOŁY 2015-2016 POBIERZ
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2015-16 POBIERZ
PODRECZNIKI 2016-2017 POBIERZ
PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015-2016 POBIERZ
PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015-2016 POBIERZ
WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY POBIERZ
PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATU POBIERZ
RAPORT Z EWALUACJI 2015 POBIERZ
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH
W LATACH SZKOLNYCH 2014/2015 I 2015/2016 2013-2014
POBIERZ
Regulamin oceniania zachowania POBIERZ
Prawa Dziecka - referat POBIERZ
Regulamin świetlicy szkolnej POBIERZ