NABĂ“R- DOKUMENTY DO POBRANIA

WSTECZ


tekst alternatywny

NABĂ“R- DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY - NABĂ“R DO KLASY PIERWSZEJ (DZIECI Z OBWODU)

1.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły
Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

DOKUMENTY - (DZIECI SPOZA OBWODU)


1.Wniosek o przyjęcie
Wniosek o przyjęcie

2.Oświadczenie o miejscu pracy
Oświadczenie o miejscu zamieszkania

3.Oświadczenie o krewnych
Oświadczenie o krewnych

4.Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o miejscu zamieszkania