Wszystkie dzieci zapisane do szkoły

na rok szkolny 2019/2020

zostały przyjęte.