krzyż

Pasyjne Dni Skupienia

dla dzieci wyznania ewangelickiego

odbywać się będą w dniach

od 10-12.04. 2019 r.

/od środy do piątku/

od godz. 9.00 do 11.30

w kościele ewangelickim

w Bażanowicach.